Kullanıcı Adı:
Şifre:
Detaylı Arama
İl Adı
Kategori
Ürün Adı
 

Üniversdeliden.com KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla Üniversdeliden.com üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “Üniversdeliden.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
2. “Üniversdeliden.com”, "ÜYE"ler tarafından "Üniversdeliden.com“ VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Üniversdeliden.com", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
3.  "KULLANICI" “Üniversdeliden.com” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Üniversdeliden.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4. “Üniversdeliden.com” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından  oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "Üniversdeliden.com"un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Üniversdeliden.com" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Üniversdeliden.com" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Üniversdeliden.com"a “Üniversdeliden.com” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Üniversdeliden.com", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "Üniversdeliden.com"a iletilen veya “Üniversdeliden.com” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “Üniversdeliden.com” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Üniversdeliden.com"’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
7. "Üniversdeliden.com", “Üniversdeliden.com” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Üniversdeliden.com” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Üniversdeliden.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Üniversdeliden.com"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Üniversdeliden.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Üniversdeliden.com" tarafından yapabilir. "Üniversdeliden.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.
9. "KULLANICI"lar, “Üniversdeliden.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "ÜYE" veya "Üniversdeliden.com"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
10. "Üniversdeliden.com", “Üniversdeliden.com”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Üniversdeliden.com" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “Üniversdeliden.com”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
11. “Üniversdeliden.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "Üniversdeliden.com" VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "Üniversdeliden.com" VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Üniversdeliden.com arafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
12. “Üniversdeliden.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Üniversdeliden.com"un yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Üniversdeliden.com"’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
13. “Üniversdeliden.com” üzerinden yayınlanan ilanların, "Üniversdeliden.com ARAYÜZÜ"nün  "Üniversdeliden.com"un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
14. ”Üniversdeliden.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "Üniversdeliden.com"un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "Üniversdeliden.com" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
15.  ”Üniversdeliden.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "Üniversdeliden.com"un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
16.  "Üniversdeliden.com VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Üniversdeliden.com"’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

Reklam Verin | İletişim

2012© Tüm Hakkı üniversdeliden.com'a aittir.